เชิญชวนพนักงานร่วมงานวันสงกรานต์บริษัทไทยหมิงฯ / 邀请全公司员工参加 泰明公司宋干节活动。

Image
2024-4
Image
2024-2