กิจกรรมที่2:ประกวดคำขวัญฉลองครบรอบบริษัท"“ครบรอบ 3 ปี ไทยหมิง”"/泰明厂庆活动二:厂庆主题征集"泰明 3 周年厂庆主题"