กิจกรรมที่3:รับสมัครพนักงานรำเปิดงาน/泰明厂庆活动三:厂庆表演征集