กิจกรรมที่4:ประกวดคำขวัญฉลองครบรอบบริษัท“ครบรอบ 40 ปี เครือบริษัทWAC”/泰明厂庆活动四:厂庆主题征集" WAC集团40周年"