พิธีมอบรางวัลผลงานประกวดโรงงานครบรอบ 3 ปี / 3年厂庆投稿作品颁奖仪式