ประกาศเกี่ยวกับการแจกบ๊ะจ่างในเทศกาลบ๊ะจ่าง / 有关端午节发粽子的通知

Image
2024

         วันไหว้บ๊ะจ่างเป็นประเพณีจีนโบราณที่สืบทอดต่อกันมา ซึ่งตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติของทุกปี ปีนี้ตรงกับ 10 มิถุนายน

端午节是中国悠久的传统节日,每年农历五月初五,即6月10日。

         เทศกาลตวนอู่ต้องกินบ๊ะจ่าง เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวจีนตั้งแต่สมัยโบราณ “บ๊ะจ่าง”เป็นเครื่องบรรณาการที่ใช้ในการบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษในช่วงเทศกาลในประเทศไทย

端午吃粽子,是中华民族自古以来的传统习俗。在泰国,“粽子”是逢年过节时用来拜神祭祖的贡品。

          เพื่อสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยและจีน เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลบ๊ะจ่างของประเทศจีนบริษัทได้แจกจ่ายบ๊ะจ่างให้กับพนักงานทุกคนในวันที่ 6 มิถุนายน  ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงในวันเทศกาลบ๊ะจ่าง 

          为建设泰中友宜,加强泰中文化交流。公司特别为庆祝中华传统节日, 端午节,将在6月10日,为每位员工发一个粽子。祝大家端午节安康!